ساختار سازمانی

منتخب ساختار سازمانی کنفرانس:

عضو شورای سیاستگذاری: دکتر محمدعلی کریمی رییس انجمن علوم وفناوری های شیمیایی

ریاست کنفرانس: دکتر عمران مرادلو هیت علمی دانشگاه الزهرا

دبیر علمی : دکتر فرناز جعفرپور هیئت علمی دانشگاه تهران  

دبیرشورای سیاستگذاری : دکتر محمود پایه قدر هیئت علمی دانشگاه پیام نور

دبیر اجرایی و عضو شورا سیاست گذاری :مهندس سجاد جلیلیان - باشگاه پژوهشگران جوان ونخبگان

عضو شورای سیاست گذاری کنگره  : دکتر قاسم رضا نژاد بردجی - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

عضو شورای سیاست گذاری کنگره  -ریاست کمیته برنامه ریزی: دکتر شیوا صادقی پور- شورای عالی انقلاب فرهنگی

عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی : دکتر آرش باباخانیان هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی عضو انجمن شیمی آمریکا

عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی : دکتر فائزه شه دوست فرد دانشگاه ایلام و پژوهشگر دانشگاه آرهوس دانمارک

عضو شورای سیاست گذاری و کمیته علمی : دکتر محمد حسن آرمان مهر پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر بابک میرتمیز دوست - عضو هیئت علمی دانشگاه قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر رضا صفری - عضو هیئت علمی دانشگاه قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر ابراهیم هنرمند - عضو هیئت علمی دانشگاه قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر نسرین زهره - عضو هیئت علمی دانشگاه قم

عضو کمیته علمی داوری کنگره : دکتر سید مهدی لطیفی- پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره : دکتر ذاکر بحرینی - پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره :دکتر محمد عابدی- پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره :دکتر سید احمد مظفری -پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره :دکتر داود صادقی فاتح - پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره :دکتر اسلام کاشی پژوهشکده فناوری های شیمیایی سازمان پژوهشهای علمی صنعتی ایران

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر  مصطفی نجفی - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر بزرکمهر مداح  - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر کوروش ادیب - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر محمد جواد تقی زاده - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر  علی رضا بنان  - دانشگاه جامع امام حسین (ع)

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر رضا صحرایی - عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر علی دانشفر - عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر زهرا ساعدی - عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر علی نقی پور- عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر محمود روشنی- عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر نغمه السادات ميرباقري دكتري علوم نانو/شيمي از دانشگاه آرهوس دانمارك دانشگاه شيراز، دانشكده فناوري هاي نوين

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر عليرضا آبي دكتري علوم نانو/شيمي از دانشكاه آرهوس دانمارك - دانشگاه شيراز، دانشكده علوم،

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر لیلا فکری اول - دانشجو فوق دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

عضو کمیته علمی داوری کنگره  : دکتر قباد بهزادی پور رئیس مرکز رشد نانو و انرژی های نو واحد تهران شرق

 

 


 

 


ورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/03/10
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/03/31
  • کنفرانس1397/04/20

پوستر

نشریات